Skadetakst Kristiansand

Dersom uhellet har vært ute, så trenger du kanskje en skadetakst i Kristiansand eller omegn?

Skadetakst i Kristiansand: En takstmann skal alltid være objektiv. Dersom en takstmann utfører mesteparten av sine oppdrag for et forsikringsselskap, er det vanskelig å se objektiviteten.

Det er derfor viktig at den skadelidte klarer å se skaden, og skadens omfang fra både boligeierens siden og fra forsikringsselskapts side. Dersom boligeieren skaffer en bygningskyndig uavhengig takstmann, vil en skadesak kunne sees fra tre sider. Altså man har flere øyne og flere innfallsvinkler som vil gjøre en utbetaling rettferdig. Boligeieren kjenner boligen best, den byggekyndige takstmannen ser skade og skadeomfang fra et byggfaglig ståsted, og forsikringsselskapet har ansvaret for oppgjøret.

Jeg utfører skadetakster i hele Agder.

Byggekyndig takstmann og skadetakst i Kristiansand

Når det gjelder skadetakst er det valg av en byggekyndig takstmann viktigere enn ved mange av de andre takstrapportene. Er ikke takstmannen byggekyndig, så kan problemene bli større i ettertid. Derfor er det viktig å spørre takstmannen om han er utdannet ved Mesterskolen. Mesterskolen er Norges største skole for takstmenn. Opptaksreglene er ganske enkle: Mester i et av byggfagene eller tilsvarende med mer enn 6 år i bransjen.

Eierskifterapport™ og byggekyndige takstmenn

Dersom takstmannen er sertifisert for Eierskifterapport™, så er dette den mest synlige fagmann-garantien i markedet.

Skadetakst Kristiansand

Her kan du sjekke om takstmannen din er sertifisert for Eierskifterapport™.